Symfoni av synapser: Hjärnans invecklade dans med musik

Musik engagerar en mängd områden i hjärnan och visar upp ett komplext samspel mellan auditiv bearbetning, känslor och minnescentra. Det framkallar känslor genom frisättningen av dopamin, vår hjärnas njutningsmolekyl, vilket förklarar glädjen vi ofta finner i en favoritlåt.

Dessutom framhäver musikens kraft att framkalla livfulla minnen dess koppling till hippocampus, vårt minneslagringscenter.

En synaps är den plats där en nervcell kontaktar en annan cell. Synapser kan finnas mellan två nervceller, mellan en nervcell och en muskelcell, eller mellan en nervcell och en körtelcell. Nervceller kan ta emot och skicka signaler. Signalen sprids i nervcellen och vidare ut till nervtrådarna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

det mänskliga genomet
Hälsa

Nya rön avseende studier om människans genom

I människans genom lagras människans genetiska information. Detta består av DNA-sekvenser som kodar för proteiner och annat DNA som inte gör det. År 2003 var DNA-sekvensen för hela det människans genom känd. Ira Hall, professor of genetics at Yale School of Medicine and director of the Yale Center for Genomic Health om det nya genombrottet för […]

Fortsättning
Hälsa

Nytt antidepressivt medel minskar stress och depression med små biverkningar

Forskare har utvecklat ett potentiellt antidepressivt läkemedel som uppvisar antistressande och antidepressiva effekter med minimala biverkningar. Läkemedlet KNT-127 verkar snabbt på patienten utan att inducera resistens.

Fortsättning
Hälsa

AI:s mänskliga funktioner påverkar tilliten i konversationer

AI:s mänskliga funktioner påverkar tilliten i konversationer När AI-systemen blir mer avancerade kan vår förmåga att skilja mellan mänsklig och datorkommunikation äventyras, vilket leder till förtroendeproblem.

Fortsättning