Nya rön avseende studier om människans genom

det mänskliga genomet

I människans genom lagras människans genetiska information. Detta består av DNA-sekvenser som kodar för proteiner och annat DNA som inte gör det. År 2003 var DNA-sekvensen för hela det människans genom känd.

Ira Hall, professor of genetics at Yale School of Medicine and director of the Yale Center for Genomic Health om det nya genombrottet för människans genom: “Den nya referensinformationen är mycket utförligare och förbättrar vår förmåga att analysera mänskliga genom i syfte att upptäcka läkemedel, sjukdomsdiagnostik och genomstyrd precisionsmedicin.”

Ira Hall, professor of genetics at Yale School of Medicine and director of the Yale Center for Genomic Health: “Den nya referensinformationen är mycket utförligare och förbättrar vår förmåga att analysera mänskliga genom i syfte att upptäcka läkemedel, sjukdomsdiagnostik och genomstyrd precisionsmedicin.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hälsa

Symfoni av synapser: Hjärnans invecklade dans med musik

Musik engagerar en mängd områden i hjärnan och visar upp ett komplext samspel mellan auditiv bearbetning, känslor och minnescentra. Det framkallar känslor genom frisättningen av dopamin, vår hjärnas njutningsmolekyl, vilket förklarar glädjen vi ofta finner i en favoritlåt. Dessutom framhäver musikens kraft att framkalla livfulla minnen dess koppling till hippocampus, vårt minneslagringscenter. En synaps är […]

Fortsättning
Hälsa

Nytt antidepressivt medel minskar stress och depression med små biverkningar

Forskare har utvecklat ett potentiellt antidepressivt läkemedel som uppvisar antistressande och antidepressiva effekter med minimala biverkningar. Läkemedlet KNT-127 verkar snabbt på patienten utan att inducera resistens.

Fortsättning
Hälsa

AI:s mänskliga funktioner påverkar tilliten i konversationer

AI:s mänskliga funktioner påverkar tilliten i konversationer När AI-systemen blir mer avancerade kan vår förmåga att skilja mellan mänsklig och datorkommunikation äventyras, vilket leder till förtroendeproblem.

Fortsättning