Day: May 6, 2023

covid
Hälsa

Långtidscovids neurologiska symtom

En ny studie från National Institutes of Health belyser långvarig Covids neurologiska symtom där immunsystemets förändringar, såsom lägre nivåer av T-celler och ökade B-celler, och autonom dysfunktion hittades hos 12 patienter med ihållande neurologiska symtom. Dessa upptäckter ger insikter för framtida diagnoser och behandlingar för långtidscovid.

Fortsättning