Steg för att starta ditt företag

Några inledande punkter inför starten av företaget är:

1 .Genomför marknadsundersökning
Marknadsundersökningen kommer att berätta dig om chansen att förvandla din idé till ett framgångsrikt företag. Det är ett sätt att samla information om potentiella kunder och företag som redan verkar inom ditt önskade område. Använd informationen för att hitta ett konkurrensfördel för ditt företag.

TTjäna pengar på internetjäna pengar med Sveriges ledande marknadsförare på internet.

2. Skriv affärsplanen
Affärsplan är grunden för ditt företag. Det är en färdplan för hur du kan strukturera , driva och växa ditt nya företag . Du använder den för att övertyga människor att arbeta med dig – eller investera i ditt företag – är ett smart val. En bra affärsplan leder dig genom varje steg i att starta och hantera företagET. affärsplanen är som en färdplan för hur du kan strukturera, driva och växa ditt nya företag. Det är ett sätt att tänka igenom nyckelelementen i företaget. Affärsplanen kan hjälpa dig att få finansiering eller få nya affärspartners. Investerare vill känna sig säkra på att de kommer att se en avkastning på sin investering. Din affärsplan är det verktyg du kommer att använda för att övertyga människor om att arbeta med dig – eller investera i ditt företag – är ett smart val.

3. Finansiera ditt företag
Din affärsplan kommer att hjälpa dig att räkna ut hur mycket pengar du behöver för att starta ditt företag.

4. Välj ditt företags lokalisering
Lokaliseringen av ditt företag är ett t av de mest viktiga besluten.

5. Välj bolagsform
Den legala struktur du väljer för ditt företag kommer att påverka bl.a. ditt personliga ansvar. Välj mellan enskild näringsidkare (1 person), handelsbolag (minst 2 personer eller företag), kommanditbolag (minst 2 personer eller företag), aktiebolag (minst 1 person eller företag) och ekonomisk förening (minst 3 personer eller företag). Man är inte en juridisk person om man väljer enskild näringsidkare utan då är man själv personligen ansvarig för att t.ex. avtal hålls och skulder betalas, samtidigt som företagets ekonomi ska vara skild från din privata ekonomi.

Välj ditt företag namn
Det är inte lätt att välja det perfekta namnet . Du vill ha ett som speglar ditt varumärke samt se till att ditt företagsnamn inte redan som används av någon annan.

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB.

Tjäna pengar på internet
Tjäna pengar med Sveriges ledande marknadsförare på internet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

entreprenör företagande Marknadsföring

Hur påverkar hållbarhet organisationen?

Företag som följer hållbarhet tenderar att skydda naturen och göra medvetna ansträngningar för att bevara naturresurser. Detta förbättrar inte bara bilden av verksamheten i kundernas och andra intressenters ögon utan förbättrar också tillgången på resurser för alla.

Fortsättning
Ekonomi entreprenör företagande

Vad är kortsiktig ekonomisk förvaltning?

Kortsiktig ekonomisk förvaltning innebär att budgetera och göra ekonomiska planer för perioder på ett år eller mindre. Vissa långsiktiga finansiella förpliktelser såsom betalningar av bolån måste tas med i ekvationen, men kortsiktig finansiell förvaltning innebär vanligtvis att balansera kortsiktiga intäkter och kostnader.

Fortsättning
anställdas prestation
entreprenör företagande

Ledningens ansvar för organisationens prestation

Ledningen är företagets ansikte utåt. Genom sina handlingar och ord hjälper chefer medarbetarna att förstå företagets värderingar, mål och vision och representerar samtidigt företaget mot omvärlden och dess olika intressenter.

Fortsättning