Olika sätt att mäta kundernas lojalitet

Kundlojalitet

Att mäta hur lojala kunder är , krävs det att man tittar på både kunders känslor och handlingar. Kunder kan säga att de är lojala men agerar annorlunda. Därför kommer en mätning både kundkänslor och deras interaktioner att ge en större bild av kundlojaliteten. Inkomstbaserade lojalitetsmått tittar på vart kunders pengar tar vägen. Fortsätter kunder att spendera det med dig? Spenderar de mer? Eller väljer de att spendera någon annanstans?

Det finns ett kvalitetsmått som heter NPS (Net Promoter Score) Nyckeltalet används i kundundersökningar under en period tid för att göra en s komplett analys som möjligt.
För att mäta kundlojaliteten använder man sig av ett kvalitetsmått som kallas NPS (Net Promoter Score).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kundlojalitet Marknadsföring

Feedback från kunder – några exempel

Vikten av kundens feedback är en av de mest övertygande metoderna för att förbättra marknadsföringen av t.ex. en e-handelsbutik, dock kan det vara svårt att få kundåterkoppling eller som ordspråket säger, ”För varje kund som klagar förblir 20 andra kunder tysta .” En förlorad kund är inte den enda skadan . Studier har visat att […]

Fortsättning