Några sätt att få ditt företag att växa

Bland det som hjälper att stärka kundbasen är t.ex.

1. Lär känna dina kunder
– Förstå dina kunders behov och utveckla produkter och tjänster som uppfyller dessa behov. Du kan få inblick i dina kunder genom att anpassa dina tjänster och uppmuntra dem att ge dig feedback.

2. Erbjud bra kundservice
– Sträva efter att din kundservice är exceptionell och gå en extra mil när du kan. Dina kunder kommer inte bara ihåg bra service, de kommer också mer sannolikt att hänvisa andra till dig.

3. Vårda befintliga kunder och leta efter nya möjligheter
Ha strategier på plats för att vårda befintliga kunder, som att hålla kontakten med dem via ett e-nyhetsbrev eller låta dem veta om reklamevenemang i förväg. Leta samtidigt efter möjligheter att få mer arbete och bygg din kundbas. Se till att du hittar rätt balans mellan att vårda kunder och hitta nya.

4. Använd sociala medier
– Sociala medier är ett kraftfullt verktyg för att marknadsföra ditt företag för potentiella kunder och få värdefull insikt genom ”socialt lyssnande”. Genom det kan du ta reda på vad kunder säger om dig, få inblick i deras beteende, identifiera nyckelord och trender som tilltalar din målmarknad och därmed förbättra din kundservice. Sociala medier kan hjälpa dig att bygga din affärsprofil och locka nya kunder.

– Av John Lidén, företagsmäklare och marknadsförare hos TACTIC Företagsförmedling AB.

Tjäna pengar på internet
Tjäna pengar med Sveriges ledande marknadsförare på internet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

entreprenör företagande Marknadsföring

Hur påverkar hållbarhet organisationen?

Företag som följer hållbarhet tenderar att skydda naturen och göra medvetna ansträngningar för att bevara naturresurser. Detta förbättrar inte bara bilden av verksamheten i kundernas och andra intressenters ögon utan förbättrar också tillgången på resurser för alla.

Fortsättning
Ekonomi entreprenör företagande

Vad är kortsiktig ekonomisk förvaltning?

Kortsiktig ekonomisk förvaltning innebär att budgetera och göra ekonomiska planer för perioder på ett år eller mindre. Vissa långsiktiga finansiella förpliktelser såsom betalningar av bolån måste tas med i ekvationen, men kortsiktig finansiell förvaltning innebär vanligtvis att balansera kortsiktiga intäkter och kostnader.

Fortsättning
anställdas prestation
entreprenör företagande

Ledningens ansvar för organisationens prestation

Ledningen är företagets ansikte utåt. Genom sina handlingar och ord hjälper chefer medarbetarna att förstå företagets värderingar, mål och vision och representerar samtidigt företaget mot omvärlden och dess olika intressenter.

Fortsättning